Algemene voorwaarden

PROCLAIMER

30CC is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Kom je toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, mail dan naar info@30CC.be.

30CC streefde ernaar de wettelijke rechten te respecteren van de personen die het fotomateriaal ter beschikking stelden.
Wie desondanks meent nog aanspraak te maken, kan contact opnemen via bovenstaand mailadres.

COPYRIGHT

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten.
De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden.
Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

30CC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn site.
Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.